Detail předmětu

Senzorická analýza potravin

FCH-BC_SAPAk. rok: 2020/2021

Hlavní náplní předmětu je problematika senz. hodnocení, tedy hodnocení pomocí lidských smyslů. Nejprve budou studenti seznámeni s teoretickými základy fyziologie a psychologie procesu smyslového vnímání a s funkcí jednotlivých lidských smyslových orgánů. V druhé části bude podrobně probráno praktické provedení senzorického hodnocení: požadavky na hodnotitele, postup při hodnocení, vhodné podmínky pro hodnocení, použitelné metody ap. Na závěr budou stručně zmíněny možnosti aplikace a využití senzorického hodnocení v potravinářské praxi.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o moderním vědeckém oboru senzorická analýza, budou schopni připravit a provádět jednoduché hodnocení vzorků potravin, příp. kosmetických výrobků.

Prerekvizity

Technologie potravin - znaky potravinářského průmyslu, stručný základ jednotlivých potravinářských výrob.

Korekvizity

Předmět je určen pro studenty, kteří nepokračují ve studiu v některém z navazujících magisterských programů.

Doporučená nebo povinná literatura

Pokorný J., Valentová H., Panovská Z. Senzorická analýza potravin. Skripta. VŠCHT Praha, 1998. (CS)
Pokorný, J. Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senz. jakosti. ÚZPI Praha, 1997. (CS)
Lawless, H.T., Heymann, H. Sensory evaluation of food: principles and practices. New York: Chapman & Hall, 1998. 848 pp. ISBN 0-8342-1752-X. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální studium. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:
a) písemná část - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech oblastí problematiky senzorické analýzy, schopnost aplikace v praxi (nutná min. 50% úspěšnost)
b) ústní část- případné doplňující otázky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem "senzorická analýza", historie
2. Lidské smysly, proces smyslového vnímání
3. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – zrak
4. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – sluch
5. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – čich
6. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – chuť
7. Anatomie jednotlivých smyslových orgánů – hmat
8. Požadavky na senzorické hodnocení - člověk jako hodnotitel
9. Požadavky na senzorické hodnocení - vybavení senzorické laboratoře, příprava a předkládání vzorku
10. Přehled metod senzorické analýzy – rozdílové metody
11. Přehled metod senzorické analýzy – deskriptivní metody
12. Senzorická jakost potravin
13. Postup při hodnocení vzorku

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou vědeckého oboru senzorická analýza s hlavním zaměřením na senzorické hodnocení potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelné konzultace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný