Detail předmětu

CAM techniky

FA-CAM-NAk. rok: 2020/2021

Pokroky v robotické výrobě umožňují přesné a složité konstrukce. Seminář se bude zabývat títo novým paradigmatem v architektuře, studenti postupně získají znalosti kontroli nad celým procesem materializace od digitálního k fyzickému, od lidského záměru po provedení robotem.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Doporučená nebo povinná literatura

Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design – konferencční publikace od r. 2012 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je stanoveno následujícím poměrem:
50 % Úkoly
10 % Výzkumné příspěvky
30 % Final Project
10 % Účast (docházka, aktivita při výuce)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Pokroky v robotické výrobě umožňují přesné a složité konstrukce. Seminář se bude zabývat títo novým paradigmatem v architektuře, studenti postupně získají znalosti kontroli nad celým procesem materializace od digitálního k fyzickému, od lidského záměru po provedení robotem.
Obsah bloků výuky:
I. Úvod do předmětu: Základy uspořádání robotické stanice, inverzní kinematika. Robotický kód – úvod. Vytváření pokynů pro robota v Rhino/Grasshopper.
II. Úkol 1 – generativní kreslení: Aditivní versus substraktivní výrobní proces, rozdíly v navrhování a programování.
III. Úkol 2 – navrhování speciálních nástrojů: prezentace návrhu, vytvoření popř. identifikace nástrojů, testování, vytvoření finálního programu pro výrobu.
IV. Prezentace závěrečného projektu s hostujícím kritikem.

Cíl

Seznámení se základy robotické výroby a jejím uplatnění v architektonickém návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání závěrečného projektů a jeho závěrečná prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

12 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Projekt

14 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor