Detail předmětu

Dějiny architektury 5

FA-DA5-TAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je přehled o vývoji architektury v Čechách a střední Evropě od přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tento přehled je prezentuje vývojové tendence české architektury v komparaci se světovými vývojem, a to z pohledu tvůrčího architekta, tedy v kontextu dobové estetiky, filosofie a techniky a s důrazem na proces realizace od první ideové skici až po provedený detail.

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace ve vývoji architektury v Čechách a středoevropském prostoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Kenneth Frampton – Modern architecture a critical history (EN)
Pechar, Urlich – Programy české architektury (CS)
Šlapeta, Vorlík, Popelová – Stavby století Čech, Moravy a Slezska. Foibos Praha 2018 (CS)
Křížková, Šlapeta, Urlich – Slavné stavby Prahy 6, Baba 1932 (CS)
William Curtis – Modern architecture since 1900 (EN)
Joan Ockmann – Architecture Culture 1943-1968 (EN)
Felix Haas – Architektura 20.století (CS)
Vrabelová, Šlapeta – Brno moderní (CS)
Ulrich Conrads – Programs and Manifestoes of 20th Century Architecture (EN)
Dostál,Pechar, Procházka – Moderní architektura v Československu (CS)
J.E.Koula: Nová česká architektura a její vývoj ve XX. století (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, prezentující vývojové tendence české architektury v komparaci se světovými vývojem a to z pohledu tvůrčího architekta, tedy v kontextu dobové estetiky, filosofie a techniky a s důrazem na proces realizace od první ideové skici až po provedený detail.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. 1900–1920: Secese a moderna: Jan Kotěra, Josip Plečnik, český kubismus, F. L. Wright
II. 1920–1950: Adolf Loos, Bauhaus, Le Corbusier, český funkcionalismus
III. 1950–1989: Brno – město moderní architektury, Baťa, česká architektura, SIAL

Cíl

Získání základní orientace o vývoji architektury v Čechách a střední Evropě od přelomu devatenáctého a dvacátého století v souvislosti se světovým vývojem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor