Detail předmětu

Fotografie a architektura II

FA-FO2Ak. rok: 2020/2021

Výuka rozšíří znalosti o některé technické aspekty fotografie. Opět bude obsahovat dvě části: teoretickou (svícení, práce ve fotografickém studiu, digitální zpracování a finální úprava obrazového souboru) a praktickou (samostatná práce na fotografickém souboru). V magisterském stupni bude téma volné tvorby zaměřeno na dokumentaci konkrétního architektonického díla (vystavění obrazového příběhu konkrétní realizace).

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Autorský soubor fotografií

Prerekvizity

Předmět navazuje na volitelný předmět "Fotografie a architektura I." BSP.

Doporučená nebo povinná literatura

www.grafika.cz (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka rozšíří znalosti o některé technické aspekty fotografie. Opět bude obsahovat dvě části: teoretickou (svícení, práce ve fotografickém studiu, digitální zpracování a finální úprava obrazového souboru) a praktickou (samostatná práce na fotografickém souboru). V magisterském stupni bude téma volné tvorby zaměřeno na dokumentaci konkrétního architektonického díla (vystavění obrazového příběhu konkrétní realizace).

Cíl

Předmět seznámí studenty se základními aspekty fotografie využitelné v architektonické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní podíl studentů na přípravě souvisejících exkurzí, podkladů pro témata diskusí k daným tématům. Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor