Detail předmětu

Odborná praxe

FA-OP1-AAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe je povinnou součástí profesně orientovaného bakalářského studijního programu „Architektura a urbanismus“. Student je pod vedením autorizovaného architekta seznámen s fungováním architektonické kanceláře a s aspekty reálné praxe, zejména s hospodářskými, procedurálními, a právními vztahy profesního prostředí. Získá zkušenosti s pravidly právními a etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance.

Výsledky učení předmětu

– Student bude seznámen s reálným fungováním architektonické praxe.
– Student bude seznámen s jednotlivými fázemi služby architekta.
– Student bude schopen práce v odborném týmu.
– Student bude schopen mezioborové komunikace se specialisty.
– Student bude schopen komunikace s dodavatelem stavby.
– Student bude schopen komunikace s klientem.

Doporučená nebo povinná literatura

Standardy výkonů a dokumentace. Česká komora architektů, Praha, online. URL: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/standardy-vykonu-a-dokumentace (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student absolvuje praxi pod vedením autorizovaného architekta ČKA (nebo ekvivalentní osoby z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska).

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí během praxe absolvovat alespoň dvě z následujících fází služby architekta (podle definice Standardů výkonů a dokumentace ČKA):
– návrh stavby
– projekt pro umístění stavby
– projekt pro povolení stavby
– projekt pro provádění stavby
Prokazuje se výkazem práce podepsaným autorizovaným architektem (nebo ekvivalentní osobou EHP a Švýcarska) pod jehož vedením pracoval, pracovním deníkem a anonymizovanými vzorky vykonané práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe je povinnou součástí profesně orientovaného bakalářského studijního programu „Architektura a urbanismus“. Student je pod vedením autorizovaného architekta seznámen s fungováním architektonické kanceláře a s aspekty reálné praxe.

Cíl

Prohloubit a provázat znalosti architektonického a urbanistického návrhu získané v předchozím studiu v prostředí reálné praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Délka praxe je stanovena na nejméně 760 pracovních hodin (odpovídá 19 týdnům při standardní pracovní době 40 hodin) a nejméně 12 odpracovaných týdnů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

760 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor