Detail předmětu

Umělecká řemesla -design II

FA-DJ2Ak. rok: 2020/2021

Získání základních informací o materiálech užívaných zejména při tvorbě, event. dotváření arch. prostoru-interiéru. Součástí předmětu je práce na prototypové-designerské studii mobiliářového /prostorotvorného/ prvku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací o materiálech užívaných zejména při tvorbě, event. dotváření arch. prostoru-interiéru. Součástí předmětu je práce na prototypové-designerské studii mobiliářového /prostorotvorného/ prvku.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

PhDr. Stránský: Restaurátorské a konzervátorské práce; sborník přednášek, (CS)
Encyklopedie výtvarného umění /nábytková tvorba, umělecká řemesla (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

vypracování písemného a grafického dokumentu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Získání základních informací o materiálech užívaných zejména při tvorbě, event. dotváření arch. prostoru-interiéru. Součástí předmětu je práce na prototypové-designerské studii mobiliářového /prostorotvorného/ prvku.

Cíl

Získání základních informací o materiálech užívaných zejména při tvorbě, event. dotváření arch. prostoru-interiéru. Součástí předmětu je práce na prototypové-designerské studii mobiliářového /prostorotvorného/ prvku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

konzultacemi a samostudiem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor