Detail předmětu

Konverze staveb

FA-KSTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na zhodnocení industriálního dědictví a způsob jeho obnovy, zachování a nového využití. Je otevřen i pro studenty ze zahraničí, orientované na angličtinu a francouzštinu.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Nový postoj k průmyslovému dědictví. Vnímání významu průmyslového dědictví v rámci rozvojových programů měst. Spolupráce s představiteli měst a širokou škálou specialistů - sociologů, ekologů, ekonomů...

Prerekvizity

Znalosti v oblasti ochrany kulturního dědictví, orientace v Památkovém zákonu.

Doporučená nebo povinná literatura

Koncepce účinnější péče o památkový fond v ČR do roku 2000 - MK ČR 1998 (CS)
Památkový zákon, MK ČR 2003 (CS)
Ochrana historických měst v evropském a světovém kontextu - Český komitét ICOMOS 1993 (CS)
Industrial Patrimony - časopis T.I.C.C.I.H. (FR)
Helena Zemánková : Tvořit ve vytvořeném (CS)
Vestiges of Industry : Twelve Sites at Risk ( Výzkumné centrum průmyslového dědictví VUT ) (EN)
Philippe Simon : Additions d´Architecture (FR)
Philippe Simon : Rehabilitation et Reconversion a Paris (FR)
IBA´99 Finale - Internationale Bauausstellung Enscher Park (DE)
René Jullian : Tony Garnier Constructeur et Utopiste (FR)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude studentu udělen na základě jeho účasti ve výuce, exkurzích a aktivní práce na workshopu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Města zítřka a jejich kulturní dědictví, ochrana, obnova a nové využívání.
2. Konverze - součást rozvojových programů měst.
3. Ostrava - těžební průmysl, ocelářství v urbanistické struktuře města. Průmyslová
architektura jako reflexe euforie a deprese průmyslu.
4. Ostrava - exkurze
5. Německé zkušenosti - Emscher Park, Duisburg, Völklingen.
6. Zlín - modelové průmyslové město založené T. Baťou. Hledání způsobů ochrany a záchrany,
památková zóna.
7. Zlín - exkurze
8. Osud evropských satelitů realizovaných T. Baťou. Průmyslová archeologie, příklady
Nestlé Noisel -Francie, Grande Hornu - Belgie.
9. Brno - textilní a strojírenský průmysl - motor rozvoje města období industrializace.
10. Brno - exkurze

Cíl

Cílem je připravit mladou generaci pro práci na zachování významných areálů a objektů z období industrializace a jejich opětného začlenění pomocí nových funkcí do struktury našich historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášená problematika bude vyžadovat zapojení studentů s jejich individuálními prezentacemi a analýzami příkladů ohrožených industriálních areálů jižní Moravy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor