Detail předmětu

Vybrané problémy softwarového inženýrství a databázových systémů

FIT-SIDAk. rok: 2019/2020

Pokročilé modely životního cyklu softwarových systémů; modelovací jazyky pro modelování software - metamodel jazyka UML, pokročilé modelovací techniky jazyka UML, jazyk OCL; architektura řízená modelem (MDA - Model Driven Architecture); softwarové architektury; architektura orientovaná na služby; bezpečnostní inženýrství; objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat, multimediální databáze; XML databáze, podobnostní vyhledávání; NoSQL databáze; rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování. Jednotlivá témata se mohou v jednotlivých letech mírně lišit tak, aby odrážela aktuální oblasti výzkumných zájmů v oblasti softwarového inženýrství a databázových systémů.

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům u všech uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžaduje u tématu, které zpracovali a prezentovali na závěrečném semináři předmětu. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Pokročilé modely životního cyklu, agilní vývoj software.
 2. Modelovací techniky jazyka UML.
 3. Architektura řízená modelem (MDA).
 4. Softwarové architektury, architektura orientovaná na služby.
 5. Zajištění bezpečnosti dat v databázích.
 6. Objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat.
 7. Multimediální databáze.
 8. XML databáze.
 9. NoSQL databáze.
 10. Rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají dostatečně široký a přitom i dostatečně do hloubky jdoucí přehled v oblasti softwarového inženýrství a databázových systémů. Hlubší znalosti získají především v oblasti související s tématem disertační práce.

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalosti zejména základů softwarového inženýrství a databázových systémů na úrovni absolventa magisterského studijního programu v oblasti Informatiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Raistrick, Ch., Francis, P., Wright, J.: Model driven architecture :executable UML. Cambridge University Press, 2004, 392 p., ISBN: 0521537711.
Erl, T.: Service-oriented architecture: concepts, technology, and design. Prentice Hall PTR, 2005, 792 p., ISBN 0131858580.
Zezula, P. et al.: Similarity Search: The Metric Space Approach. Advances in Database Systems. Springer, 2005, 220 p. ISBN 0387291466.
Rivero, L., R. et. Al.: Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Hershey, US, IDEA, 2005, 784 p., ISBN 1591405602.
Příspěvky v dostupných časopisech a sbornících konferencí (včetně dostupných v ACM Digital library, IEEE Digital library a jiných elektronických zdrojích).
Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2004, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.
Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S.: Database system concepts. McGraw-Hill Science, 2005, 1168 p., ISBN 0072958863.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrolní otázky v průběhu konzultací.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Prohloubit znalosti studentů v oblasti softwarového inženýrství  a databázových systémů a to zejména zaměřením se na teoretické základy používaných přístupů, technik, algoritmů a modelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace, zpracování zadaného tématu, prezentace na závěrečném semináři.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Pokročilé modely životního cyklu, agilní vývoj.

 2. Pokročilé modelovací techniky jazyka UML.

 3. Architektura řízená modelem (MDA - Model Driven Architecture).
 4. Softwarové architektury, architektura orientovaná na služby.
 5. Bezpečnostní inženýrství.
 6. Objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat.
 7. Multimediální databáze.
 8. XML databáze.
 9. NoSQL databáze.
 10. Rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování.

Projekty

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Prostudování a zpracování zadaného tématu, zpravidla souvisejícího s tématem disertační prací studenta. Prezentace zpracovaného tématu na závěrečném semináři.

eLearning