Detail předmětu

Vybrané problémy softwarového inženýrství a databázových systémů

FIT-SIDAk. rok: 2019/2020

Pokročilé modely životního cyklu softwarových systémů; modelovací jazyky pro modelování software - metamodel jazyka UML, pokročilé modelovací techniky jazyka UML, jazyk OCL; architektura řízená modelem (MDA - Model Driven Architecture); softwarové architektury; architektura orientovaná na služby; bezpečnostní inženýrství; objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat, multimediální databáze; XML databáze, podobnostní vyhledávání; NoSQL databáze; rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování. Jednotlivá témata se mohou v jednotlivých letech mírně lišit tak, aby odrážela aktuální oblasti výzkumných zájmů v oblasti softwarového inženýrství a databázových systémů.

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům u všech uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžaduje u tématu, které zpracovali a prezentovali na závěrečném semináři předmětu. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Pokročilé modely životního cyklu, agilní vývoj software.
 2. Modelovací techniky jazyka UML.
 3. Architektura řízená modelem (MDA).
 4. Softwarové architektury, architektura orientovaná na služby.
 5. Zajištění bezpečnosti dat v databázích.
 6. Objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat.
 7. Multimediální databáze.
 8. XML databáze.
 9. NoSQL databáze.
 10. Rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají dostatečně široký a přitom i dostatečně do hloubky jdoucí přehled v oblasti softwarového inženýrství a databázových systémů. Hlubší znalosti získají především v oblasti související s tématem disertační práce.

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalosti zejména základů softwarového inženýrství a databázových systémů na úrovni absolventa magisterského studijního programu v oblasti Informatiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Raistrick, Ch., Francis, P., Wright, J.: Model driven architecture :executable UML. Cambridge University Press, 2004, 392 p., ISBN: 0521537711.
Erl, T.: Service-oriented architecture :concepts, technology, and design. Prentice Hall PTR, 2005, 792 p., ISBN 0131858580.
Zezula, P. et al.: Similarity Search: The Metric Space Approach. Advances in Database Systems. Springer, 2005, 220 p. ISBN 0387291466.
Rivero, L., R. et. Al.: Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Hershey, US, IDEA, 2005, 784 p., ISBN 1591405602.
Papers in journals and conference proceedings (including those in ACM Digital library, IEEE Digital library and other electronic sources).
Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2004, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.
Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S.: Database system concepts. McGraw-Hill Science, 2005, 1168 p., ISBN 0072958863.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrolní otázky v průběhu konzultací.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Prohloubit znalosti studentů v oblasti softwarového inženýrství  a databázových systémů a to zejména zaměřením se na teoretické základy používaných přístupů, technik, algoritmů a modelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultace, zpracování zadaného tématu, prezentace na závěrečném semináři.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Pokročilé modely životního cyklu, agilní vývoj.
 2. Pokročilé modelovací techniky jazyka UML.
 3. Architektura řízená modelem (MDA - Model Driven Architecture).
 4. Softwarové architektury, architektura orientovaná na služby.
 5. Bezpečnostní inženýrství.
 6. Objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat.
 7. Multimediální databáze.
 8. XML databáze.
 9. NoSQL databáze.
 10. Rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Prostudování a zpracování zadaného tématu, zpravidla souvisejícího s tématem disertační prací studenta. Prezentace zpracovaného tématu na závěrečném semináři.