Detail předmětu

International Economics

FP-FieKAk. rok: 2019/2020

Předmět Mezinárodní ekonomie navazuje na předměty Makroekonomie I a Makroekonomie II. Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy. Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje .

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje a hospodářské politiky státu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu a diskuse o klíčových tématech daného předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě výsledků 1) kombinované zkoušky (70% váha na celkovém hodnocení) a 2)seminární práce, zpracování review a účasti na vybraných přednáškách a na cvičeních (30% váha na celkovém hodnocení).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Cílem předmětu „International Economics“ je rozšířit znalosti studentů získané v základním kurzu makroekonomie o pokročilé teorie mezinárodního obchodu a seznámit je s nástroji mezinárodní obchodní politiky, teoriemi vnější ekonomické rovnováhy a měnového kurzu a s rolí institucí při regulování mezinárodních ekonomických vztahů. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje.
Topics lectures are as follows:
1. International Trade Theories – Classical Country-Based Trade Theories
2. The Heckscher-Ohlin Model.
3. The Standard Trade Model.
4. External Economies of Scale and the International Location of Production.
5. Trade Policy I: Tariffs and Import Quotas.
6. Trade Policy II: Export Subsidies and Other Instruments of Trade Policy.
7. The political Economy of Trade Policy - Sothisticated Arguments for Restricting International Trade.
8. International Movement of Labour and Capital.
9. Prices for International Transactions: Real and Nominal Exchange Rates. Theory of Exchange-Rate Determination based on Purchasing-Power Parity.
10. Optimum Currency Areas and the European Experience
11. Equilibrium in the Open Economy: Money, Interest Rates, and Exchange Rates.
12. Fiscal and Monetary Policy in a Small Open Economy.
13. International Negotiations and Trade Policy.

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor