Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 1

FP-BEPR1EDAk. rok: 2019/2020

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 1 klade specifický důraz na praktický rozvoj dovedností potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti. Klíčové oblasti představuje samostatný rozvoj potřebných znalosti z oblasti manažerských funkcí v podnikatelských aktivitách, tvorby podnikatelského plánu a podnikatelských modelů. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 1 jsou následující: studenti budou rozvíjet své dovedností v oblasti týmové práce, manažerských funkcí v malé firmě a formulace podnikatelského plánu. Studenti si rozšíří své znalosti v oblasti právních a finančních aspektů podnikatelské činnosti. Studenti budou mít možnost prakticky procvičit postupy spojené s přípravou a zahájením podnikatelské činnosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení zahrnuje celkové plnění týmového a individuálního studijního plánu.
Každý student má definován výstupy pro indvidiuální rozvoj a podobně jsou definovány výstupoy pro rozvoj týmu. celkové jsou tyto aktivity rozpracovány do pěti oblastí (viz níže) a jsou hodnoceny jak průběžně, tak v závěru semestru a akademického roku. Hodnocení zahrnuje prvky týmového i individuálního hodnocení, zpětnou vazbu vyučujících, externistů (zástupců praxe) a zpěttnou vazbu týmu.
Jednotlivé hodnocení oblasti zahrnují:
Podnikatelské projekty (40%)
Rozvoj podniku (10%)
Rozvoj programu ESBD (10%
Individuální výstupy učení (15%)
Týmové workshopy (25%)
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné minimálně 50% splnění v obou hodnocených oblastech.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Week 1 to 4
Workshop: organization and development of the team
Workshop: application of managerial functions in the development of business model
Workshop: selection of legal form of business activity
Workshop: financial aspects of business activity
Formulation of individual and team plan of the practice
Analysis of business opportunities
Definition and defence of business projects

Week 5 to 8
Workshop: business plan formulation
Workshop: business model definition
Workshop: evaluation of competitive environment
Analysis of business opportunities
Definition and defence of business projects
Preparation of underlying documentation for business plan
Preparation of underlying documentation for business projects

Week 9 to 12
Business plan elaboration
Business project elaboration
Elaboration of action plans of implementation of business activities
Arrangement of formalities of business activities
Start of business activities

Week 13
Elaboration of final report
Defence of business plan and business model
Defence of business projects and report on their course
Plan of future development of company activities

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech aktivitách praxe je povinná a kontrolovaná. Případnou absenci (pouze zdravotní a jiné vážné důvody) je třeba nahradit dalšími aktivitami v rámci řešených projektů a organizovaných workshopů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor