Detail předmětu

Analýza systémů založená na modelech

FIT-MBAAk. rok: 2019/2020

Představení model-based designu, testování, analýzy a model
checkingu. Petriho sítě jako model pro popis paralelních systémů.
Možnosti analýzy Petriho sítí. Markovovy řetězce jako model
pravděpodobnostních systémů. Možnosti analýzy Markovových
řetězců. Časované automaty jako model systémů pracujících s
reálným časem. Možnosti analýzy časovaných automatů. UML a SysML diagramy v rámci model based designu a možnosti
jejich analýzy. Představení nástrojů pro analýzu zmíněných
modelů.

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie grafů, formálních jazyků a automatů. Základní znalost pojmů statistiky a pravděpodobnosti. Základní znalosti softwarového inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Jensen, K.: Coloured Petri Nets, Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use, Springer Verlag, 1993. ISBN: 3-540-60943-1
Kaynar, D.,  Lynch, N., Segala, R., Vaandrager, F. :The Theory of Timed I/O Automata, Morgan & Claypool, 2010.  ISBN-13: 978-1608450022 Dostupné online.
Boucherie, R. J.(editor), van Dijk, N. M. (editor): Markov Decision Processes in Practice, Springer,  2017.  ISBN-13: 978-3319477640  Dostupné online (https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-47766-4) ze sítě VUT.
Christel Baier and Joost-Pieter Katoen: Principles of Model Checking, MIT Press, 2008. ISBN: 978-0-262-02649-9
Reisig, W.: Petri Nets, An Introduction, Springer Verlag, 1985. ISBN: 0-387-13723-8
Češka, M.: Petriho sítě, Akad.nakl. CERM, Brno, 1994. ISBN: 8-085-86735-4
Kaynar, D.,  Lynch, N., Segala, R., Vaandrager, F. :The Theory of Timed I/O Automata, Morgan & Claypool, 2010.  ISBN-13: 978-1608450022
Boucherie, R. J.(editor), van Dijk, N. M. (editor): Markov Decision Processes in Practice, Springer,  2017.  ISBN-13: 978-3319477640

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s možností zajištění kvality software (event.
hardware) formou vytvoření modelu, ověření správnosti na úrovni
modelu a následné (někdy i automatizovaná) konverze modelu do
cílového programovacího jazyka. Tyto principy budou představeny
na čtyřech modelovacích technikách: Petriho sítích, Markovových
řetězcích, časovaných automatech a UML/SysML diagramech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

3 projekty po 10 bodech.

Pro získání bodů ze závěrečné semestrální zkoušky je nutné tuto zkoušku složit tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvod do
  problematiky model-based designu, testování a analýzy. Pojem
  model-checking.

 2. Petriho sítě.
  Základní pojmy, historie a aplikace.

 3. P/T Petriho
  sítě, definice, evoluční pravidla, stavový prostor, základní
  problémy analýzy (bezpečnost, omezenost, konzervativnost,
  živost).

 4. Analýza P/T
  Petriho sítí, strom dosažitelných značení, P- a T- invarianty.

 5. Rozšíření
  P/T Petriho sítí a Barvené sítě. Rozhodnutelnost a vztah k
  Turingovým strojům. Ukázka nástrojů NetLab a PIPE.

 6. Využití
  Markovových řetězců k modelování pravděpodobnostních
  systémů, Markovovy řetězce v diskrétním a spojitém čase.
  Temporální logika pro specifikaci chování Markovových řetězců

 7. Analýza
  Markovových řetězců (model checking), Ukázka nástroje PRISM.

 8. Rozšíření
  Markovových řetězců o nedeterminismus - Markovovy rozhodovací
  procesy. Využití Markovových rozhodovací procesů v teorii
  řízení. Syntéza řízení pro Markovovy rozhodovací procesy.

 9. Časované
  automaty a jejich využití pro modelování systémů s reálným
  časem.

 10. Analýza
  časovaných automatů, abstrakce založená na regionech,
  rozhodnutelné problémy. Ukázka nástroje UPPAAL.

 11. Časovaná
  temporální logika TCTL a její vztah k časovaným automatům

 12. UML/SysML
  diagramy a jejich využití v rámci model-based designu a analýzy.
 13. Model
  checking systémů popsaných pomocí UML (stavových) diagramů.

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pokud budou cvičení, tak osnova bude následující:

 1. Analýza P/T Petriho sítí, ukázka nástrojů NetLab a PIPE.
 2. Analýza Markovových řetězců, ukázka nástroje PRISM
 3. Analýza časovaných automatů, ukázka nástroje UPPAAL.

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

    1. Aplikace Petriho sítí.
    2. Aplikace Markovových řetězců.
    3. Aplikace časovaných automatů.