Detail předmětu

Pedologie a závlahy

FAST-BS004Ak. rok: 2019/2020

Obecné půdoznalství, pedogeneze - pedogenetické faktory a procesy. Základní vlastnosti půd - fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půd. Hydropedologie, vlhkost půdy a měření vlhkosti půdy. Půdní hydrostatika, adsorpce, kapilarita, bobtnání a potenciál půdní vody včetně metod měření.
Zásady stanovení potřeb závlahové vody. Historie a význam závlah, příčiny sucha, rostlina a voda. Typy závlah, evapotransirace, klimatizační závlaha. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení. Mikrozávlahy, kvalita vody, úprava vody. Závlaha travnatých ploch(parky, sportovní trávníky). Automatizované závlahové systémy

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z pedologie a přehled o způsobech závlah, základní principy zavlažování.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, hydrauliky a hydrologie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do hydropedologie, pedogeneze
2. - 3. Pedogenetické faktory a procesy
4. Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půdy
5. Hydropedologie - vlhkost půdy a metody měření vlhkosti půdy
6. Půdní hydrostatika - adsorpce, kapilarita, bobtnání, potenciál půdní vody
7. Historie závlah, úloha a význam závlah, potřeba vody pro závlahu, příčiny sucha, rostlina a voda, typy závlah, evapotransirace, klimatizační závlaha
8. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení
9. Návrh závlahového systému
10. Mikrozávlahy, kvalita vody, úprava vody
11. Závlaha trávníků (parky, sportovní trávníky)
12. Automatizované závlahové systémy

Cíl

Základní znalosti z pedologie
Klasifikace půd ČR
Základy hydropedologie
Základní rozbory půdy
Způsoby závlah
Výpočet potřeby vody
Jednoduché návrhy používaných způsobů závlah
Přehled o výrobcích a systémech závlah používaných v ČR

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor