Detail předmětu

Fyzika látek

FAST-DB51Ak. rok: 2019/2020

Kombinovaný transport tepla a vlhkosti v pórovitých stavebních materiálech, klasický kondenzační model, neizotermická difúze, zobecněný kondenzační model.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti ze základního kurzu fyziky, matematiky a tepelné techniky bakalářského a magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Ficker: Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Akademické nakladatelství CERM 2004

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzisorpce a chemisorpce.
2. Sorpční izotermy.
3. Potenciál pórové vody.
4. Analýza retence.
5. Vybrané kapitoly z nerovnovážné termodynamiky.
6. Fenomenologické transportní rovnice vedení tepla.
7. Nelineární teplotní profily.
8. Rovnice difúze a jejich řešení.
9. Izotermická a neizotermická difúze.
10. Tlakové profily vodní páry.
11. Soretův jev.
12. Transport vlhkosti.
13. Typy kondenzačních modelů.
14. Zobecněný kondenzační model.

Cíl

1) Osvojit si zobecněné výpočetní metody tepelného odporu stavebních konstrukcí.

2) Osvojit si zobecněné výpočetních metody kondenzace ve stavebních konstrukcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning