Detail předmětu

Konstrukční materiály a prvky-ex

FAST-I15Ak. rok: 2019/2020

Základní přehled termínů teorie kompozitních materiálů: cementové betony, polymery impregnované betony, polymercementové betony, polymerbetony a polymermalty
Částicové, vláknové a lamelární kompozity. Malty a betony s asfaltovou matricí, jejich aplikace a zkoušení
Suché omítkové směsi, správkové materiály na základě portlandského cementu s modifikovanými příměsemi, správkové materiály s necementovou matricí
Izolační materiály k ochraně stavebních konstrukcí proti vodě, vlhkosti a jiným vlivům
Použití polymerů a lepidel, složení barev, pojiva a příměsi
Stáleplastické tmely pro dilatační výplně

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Schopnosti kombinovaného využití znalostí přírodovědných oborů (fyzika, chemie, matematika) na středoškolské úrovni, schopnosti využití znalostí předmětů Stavební materiály a Stavební mechanika, znalost statistiky – metodika výběru a optimalizace. V případě, že se jedná o předmět přednášený v anglickém jazyce, vyžaduje se středně pokročilá znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě.

Doporučená nebo povinná literatura

Doran, D.K.: Construction Materials Reference Book. Oxford 1992
Everett, A.: Materials. Longman Scientific & Technical 1993

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Polymery
2. Teoretické základy kompozitů
3. Kompozity s různým plnivem dle geometrie
4. Betony s různými pojivy
5. Malty a betony s polymerním pojivem
6. Polymercementové malty a betony
7. Impregnované betony
8. Tmely
9. Dřevo
10. Nátěrové hmoty a technologie
11. Lepení materiálů
12. Externí výztuž
13. Injektážní technologie

Cíl

Přehled o nových materiálech, používaných v současné stavební praxi a k rekonstrukčním činnostem na budovách a konstrukcích, seznámení studentů s některými progresivními technologiemi rekonstrukce opotřebovaných částí či celých konstrukc, dovednosti správného výběru, optimalizace a použití konstrukčních materiálů, event. rekonstrukčních postupů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning