Detail předmětu

Finanční analýza ve stavebním podniku

FAST-CV079Ak. rok: 2019/2020

Finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, podklady pro finanční analýzu, smysl finanční analýzy. Typy ukazatelů - ukazatelé rozdíloví, poměroví. Ukazatelé struktury kapitálu, kvóta vlastního kapitálu, kapitálové složení, likvidita I., II., a III. stupně. Ukazatelé rentability, ROE, ROA, rozklady ukazatelů rentability. Finanční páka , rizika. Cash-flow ve finanční analýze. Souhrnní ukazatelé, Quick-test, DU Pontova pyramida, Altmanův index finančního zdraví. Strukturální finanční analýza.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy.

Prerekvizity

Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy a správně je interpretovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor