Detail předmětu

Ekonomická statistika

FAST-CV051Ak. rok: 2019/2020

V předmětu se studenti seznámí s vývojem a současností ekonomické statistiky. Pro používání statistických dat je nezbytné pochopení vyjadřovacích prostředků statistiky. Bez zvládnutí principů zkoumání závislostí a měření ukazatelů nelze správně navrhovat ani používat výsledky statistických šetření. Statistická služba je v ČR organizována Českým statistickým úřadem a ministerstvy. Pozornost je zaměřena na ekonomickou statistiku a její jednotlivé směry. Součástí je i seznámení s vybraným statistickým softwarem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost ekonomické statistiky se zaměřením na statistiku ve stavebních podnicích. Zvládnutí problematiky cenových indexů a jejich použití.

Prerekvizity

Znalost matematických základů z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky. Znalosti a dovednosti z oblasti pracovního inženýrství, ekonomiky práce, třídění a klasifikování stavební produkce a z oblasti cen ve stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj statistiky, její současné pojetí, předmět a obsah ekonomické statistiky, základní pojmy
2. Statistické třídění
3. Vyjadřovací prostředky statistiky
4. Ukazatelé, indexy a rozdíly
5. Časové řady
6. Statistický software Minitab 15
7. Statistická služba, související zákony, Český statistický úřad, získávání údajů, informace
8. Statistika v podnicích
9. Statistický výzkum
10. Cenová statistika ve stavebnictví
11. Statistika průmyslu
12. Zvaná přednáška odborníka k aktuální statistické problematice (např. volby, sčítání lidu, Eurostat, zásadní inovace)
13. Statistika práce a mezd, sociálního zabezpečení, školství, kultury a zdravotnictví, životní úrovně

Cíl

Získání vědomostí o předmětu a obsahu ekonomické statistiky se zaměřením na statistiku ve stavebních podnicích, statistiku cen, práce a mezd ve stavebnictví. Získání znalostí o měření a zkoumání statistických závislostí, o ukazatelích, indexech a časových řadách statistických údajů a o statistickém software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor