Detail předmětu

Betonové konstrukce (E)

FAST-BL003Ak. rok: 2019/2020

Monolitické skeletové konstrukce.
Základové konstrukce – patky, pásy, rošty a desky.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
Zásady navrhování zděných konstrukcí.
Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Monolitické skeletové konstrukce – zatížení a statické řešení.
2. Monolitické skeletové konstrukce – zásady pro jejich vyztužování.
3. Základové konstrukce – patky, pásy.
4. Základové konstrukce – rošty a desky.
5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené.
7. Roštové a kazetové stropy.
8. Stěnové nosníky.
9. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
10. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
11. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
12. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning