Detail předmětu

Marketing a management

FAST-CV064Ak. rok: 2019/2020

Marketing jako podnikatelská filozofie, strategický marketing, analýza trhu, okolí konkurence, SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení, stanovení cílů podniku, marketingový mix, výrobková politika, distribuční politika, komunikační politika. Principy vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Prerekvizity

Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku
2. Marketingové plánování
3. Marketingový výzkum
4. Trhy organizací a nákupní chování organizací
5. Marketing ve veřejném sektoru
6. Metody marketingové komunikace
7. Distribuční procesy
8. Marketingové analýzy ve stavebnictví
9. Marketingové strategie
10. Méně známá "P" z marketingového mixu

Cíl

Získání schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě. Základní otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor