Detail předmětu

Plastické látky

FAST-CJ004Ak. rok: 2019/2020

♦ Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v ČR i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Předmět pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, PVC , polyamidech, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
♦ Výčet materiálů je doplněn typickými výrobky s popisem vlastností a důvodech výběru konkrétního polymeru.
♦ Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
♦ Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, o nových plastických materiálech s maximální životností, o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů se zaměřením na sanace betonových konstrukcí.

Prerekvizity

♦ Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

♦ 1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení
♦ 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
♦ 3. Vlastnosti plastických látek.
♦ 4. Celulóza, polyetylén.
♦ 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
♦ 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC
♦ 7. Polyamidy, polystyren
♦ 8. Epoxidové pryskyřice
♦ 9. Polyestery.
♦ 10. Polyuretany
♦ 11. Akrylové polymery - polyakryláty
♦ 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.)
♦ 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Cíl

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí.Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor