Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

FAST-DB62Ak. rok: 2019/2020

Vybrané problémy z vedení tepla. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Vybrané problémy z tepelného sálání. Kombinový přnos tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyzikálních a matematických kurzů bakalářského a magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2.Stacionární vedení tepla složenou válcovou stěnou.
3.Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4.Výpočty součinitelů přestupu tepla na základě principu fyzikální
podobnosti.
5.Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
6.Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
7.Přestup tepla při proudění teplonosného média.
8.Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9.Kirchhoffovy zákony zářivého pole.
10.Záření absolutně černého tělesa a šedých těles.
11.Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12.Sálání v uzavřených vzdušných mezerách stavebních konstrukcí.
13.Kombinovaný přenos tepla.

Cíl

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor