Detail předmětu

Teorie drážního spodku

FAST-DN62Ak. rok: 2019/2020

Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního spodku. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Prerekvizity

Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika. Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin. Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
4.-10. Semináře na zadané téma.
11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti teorie drážního spodku se zaměřením na téma disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor