Detail předmětu

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

FAST-BM52Ak. rok: 2019/2020

Zabývá se zpracováním projektové dokumentace pozemní komunikace v intravilánu. Směrový a výškový návrh, příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku). Návrh obytné zóny.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí projekčních programů pro návrh dopravních staveb. Návrh a vykreslení detailů dopravního řešení v extravilánu i intravilánu.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Doporučená nebo povinná literatura

Příslušné ČSN, TP a Vzorové listy. (CS)
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (CS)
Stavební zákon, Silniční zákon. (CS)
www.pjpk.cz. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-4. Stavební právo.
5. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
6. Odvodnění pozemních komunikací.
7. Vliv staveb na životní prostředí (EIA).
8. Integrovaný dopravní systém.
9.-12. Diagnostika vozovky.

Cíl

Znalosti projektování o projektové dokumentaci, o stavebním právu, o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, geografických informačních systémech atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning