Detail předmětu

Spolehlivost stavebních konstrukcí

FAST-5D5Ak. rok: 2019/2020

Úvod do teorie spolehlivosti, vysvětlení „spolehlivostního“ pozadí norem pro navrhování (např. Eurocode), odolnost konstrukce a vliv zatížení jako dvě nezávisle proměnné, mezní stavy a filosofie jejich návrhu podle normy EN1990, teoretická pravděpodobnost poruchy, podmínky spolehlivosti, rezerva spolehlivosti, index spolehlivosti, numerické simulační metody Monte Carlo, Latine Hypercube Sampling, Importace Sampling, základní metody analýzy nevyrovnanosti pravděpodobnosti poruchy návrhu konstrukce podle norem pro navrhování, základní metody statistické, citlivostní analýzy a pravděpodobnostní analýzy v aplikaci na navrhování ocelových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Znalosti z pružnosti, stavební mechaniky, pravděpodobnosti a statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Madsen, H. O., Krenk, S.: Methods of structural safety. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1986
Thoft-Christensen P., Baker, M. J.: Thoft-Christensen P., Baker, M. J.. Springer-Verlag, Berlin, 1982 1982
Tichý, M.: Applied methods of structural reliability. Kluwer Academic Publishers, Dordrech, 1993

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do teorie spolehlivosti, vysvětlení „spolehlivostního“ pozadí norem pro navrhování (např. Eurocode) odolnost konstrukce a vliv zatížení jako dvě nezávisle proměnné, podmínky spolehlivosti, rezerva spolehlivosti.
2.Mezní stavy a filosofie jejich návrhu podle normy EN1990.
3.Měřítka spolehlivosti: teoretická pravděpodobnost poruchy, index spolehlivosti.
4.Numerická simulační metoda Monte Carlo, ukázky aplikací.
5.Úloha výpočtového modelu, nejistoty v modelování, hrubé chyby.
6.Numerické simulační metody Latine Hypercube Sampling, Importace Sampling, ukázky aplikací.
7.Náhodné procesy a náhodné pole – metoda stochastických konečných prvků, ukázky aplikací.
8.Pravděpodobnostní optimalizace, otázky životnosti konstrukcí.
9.Využití statistické a citlivostní analýzy při navrhování konstrukcí.
10.Verifikace a kalibrace normových procedur pro navrhování.
11.Analýza imperfekcí jako nevyhnutelných příčin poruch ocelových konstrukcí.
l2.Nevyrovnanosti pravděpodobnosti poruchy návrhu konstrukce podle norem pro navrhování, možnosti modelování neurčitých veličin.
13.Spolehlivostní software - doplnění, závěr, shrnutí a rekapitulace látky.

Cíl

Stochastický model, podmínky spolehlivosti, numerické simulační metody, mezní stavy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor