Detail předmětu

Angličtina 4 pro KS

FSI-A4KAk. rok: 2019/2020

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si upevní slovní zásobu a gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty kombinované formy studia, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni pre-intermediate / A2 (CEFR). Navazuje na znalosti slovní zásoby a gramatiky probrané v kurzu A3.

Doporučená nebo povinná literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (EN)
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem přednášek a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. V hodnocení se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu. Celkem musí student získat min. 36 bodů z 60 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student jednu možnost opravného testu. Zkouška má písemnou (70 bodů) a ústní část (30 bodů) a pro úspěšné absolvování je vyžadováno v obou částech získat alespoň 50% bodů. Rozsah odpovídá úrovni intermediate a obsahu kurzů A3K-A4K. Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu profesního uplatnění. Je koncipován jako kurz, v němž si studenti zopakují a upevní znalosti získané na střední škole.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována a je doporučená pro úspěšné zvládnutí předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor B-KSB , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U5: Technologie, informace. Stupňování přídavných jmen. Tázací dovětky. Zdvořilé dotazy. Dotazy týkající se vlastního oboru/profese.
2. U5: Vysvětlení a řešení problémů. Popis vynálezů. Srovnání výhod a nevýhod.
3. U6: Kondicionály (reálná a hypotetická podmínka): přítomnost, budoucnost. Opakování přídavných jmen zakončených na -ing/-ed, kolokace, životní události. Emoce a reakce v konkrétních situacích.
4. U7: Úspěch: slovesné fráze. Předpřítomný čas prostý a průběhový. Schopnosti v minulosti a přítomnosti. Kvalifikace.
5. U8: Komunity, sociální situace. Opakování členů a výrazů pro vyjádření množství. Vztažné věty. Internet, reálné a online aktivity.
6. Opakování.
7. Zápočtový test.

Řízené samostudium

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. samostudium a seznámení s elearningovou podporou
2. samostudium a vyplnění elearningové podpory - Topic 1
3. samostudium a vyplnění elearningové podpory - Topic 2
4. samostudium a vyplnění elearningové podpory - Topic 3
5. samostudium a vyplnění elearningové podpory - Topic 4
6. samostudium a závěrečné opakování k zápočtovému testu
7. kontrola splněných zadání v elearningu

eLearning