Detail předmětu

Nosné konstrukce strojů II

FSI-QN2Ak. rok: 2019/2020

Obsah předmětu tvoří teoretický základ výpočetních metod stavební mechaniky použitelných při návrhu nosných konstrukcí stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice. Cílem je dosažení konkrétního obrazu o napěťovém a deformačním stavu libovolného místa nosné konstrukce. Předmět je zaměřen na problematiku deformace konstrukcí, staticky neurčitých úloh, pohyblivého zatížení konstrukcí, řešení tenkostěnných prutů, principy a aplikaci metody konečných prvků v oboru.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí prakticky využívat výpočetní metody stavební mechaniky, pevnostně optimalizovat nosné konstrukce stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, pružnosti a pevnosti (PP1) a vyšší matematiky. Nezbytné jsou navazující znalosti z předmětu QN1.

Doporučená nebo povinná literatura

Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
R. W. Ogden: Non-Linear Elastic Deformations; Dover Publications (July 7, 1997); ISBN: 978-0486696485
Stephen P. Timoshenko; James M. Gere: Theory of Elastic Stability (Dover Civil and Mechanical Engineering) 2 edition, Dover Publications 2009; ISBN 978-0486472072

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Souborná zkouška za dva semestry se skládá z části písemné a ústní. Písemná část zkoušky je hodnocena 50 body, k připuštění k části ústní je nezbytné získat alespoň 25 bodů. Ústní část zkoušky je klasifikována samostatně a má na výsledné hodnocení váhu rovnocennou s částí písemnou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvinutí a aplikace dosavadních znalostí z mechaniky na problematiku nosných konstrukcí stavebních a transportních strojů včetně počítačové podpory.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracováním zadaného projektu (deformační metodou), který navazuje na projekt z QN1. Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Deformační metoda – základní pojmy
2. Deformační metoda – styčníkové rovnice
3. Deformační metoda – geometrické a patrové rovnice
4. Deformační metoda – geometrické a patrové rovnice
5. Deformační metoda – pohyblivá zatížení
6. Deformační metoda – pohyblivá zatížení
7. Deformační metoda – prostorové rámy
8. Metoda konečných prvků (MKP): Základní pojmy a vztahy
9. Využití symetrie
10. Využití symetrie
11. Kroucení tenkostěnných průřezů
12. Kroucení tenkostěnných průřezů
13. Kroucení tenkostěnných průřezů

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka reálné aplikace deformační metody
2. Deformační metoda
3. Deformační metoda
4. Deformační metoda
5. Deformační metoda
6. Deformační metoda
7. Deformační metoda
8. MKP – cvičení na PC
9. MKP – cvičení na PC
10. MKP využití symetrie – cvičení na PC
11. MKP využití symetrie - cvičení na PC
12. Kroucení tenkostěnných průřezů.
13. Kroucení tenkostěnných průřezů