Detail předmětu

Výrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátů

FCH-BC_VYPAk. rok: 2019/2020

Programem jsou exkurze do výrobních závodů zaměřených na zpracování silikátových, polymerních a kompozitních materiálů. Je zaměřeno na výrobu cementu, betonového zboží, porobetonů, keramických a skleněných produktů, zpracování polymerů technologiemi vstřikování, extruze a vytlačování, vyfukování a rozfukování, kašírování, zatírání, licí materiály, výroba sendvičových konstrukcí, gumárenské technologie - kalandrování, vulkanizace, recyklace. Z kompozitních výrob především výroba skelných laminátu s polyesterovými matricemi pultruzí, ručním kladením, reaktivním injekčním lisováním a stříkáním.

Výsledky učení předmětu

Reálné poznatky a zkušenosti z výrobní technologie.

Prerekvizity

Základy chemie a chemických technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Chanda M., Salil K. Roy: Plastic Technology Handbook, CRC 2007, ISBN: 978-0-8493-7039-7, chapter 2 (EN)
Hanykýř V., Havrda J.: Speciální technologie keramiky I. VŠCHT Praha, Praha 1991. (CS)
Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL 1988 (CS)
Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha, Praha 1989 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Vzdělávací exkurze - 3 vyučovací hodiny týdně nebo dle organizačních možností exkurze. Doprava je hrazena fakultou v případě cest vzdálenějších než Brno + 1 zóna IDSJMK. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je třeba zúčastnit se všech exkurzí a průběžně - do maximálně 2 týdnů - odevzdat písemné zprávy o absolvovaných exkurzích, které obsahují informace o navštívených firmách, názvy a principy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady aplikací produktů. Jízdenky budou propláceny pouze ve stanoveném termínu, po stanoveném termínu nebude možné cestovné proplatit.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Programem jsou exkurze do výrobních závodů zaměřených na zpracování silikátových, polymerních a kompozitních materiálů. Je zaměřeno na výrobu cementu, betonového zboží, porobetonů, keramických a skleněných produktů, zpracování polymerů technologiemi vstřikování, extruze a vytlačování, vyfukování a rozfukování, licí materiály, zatírání, nánosování, výroba sendvičových konstrukcí, gumárenské technologie - kalandrování, vulkanizace. Z kompozitních výrob především výroba skelných laminátu s polyesterovými matricemi pultruzí, ručním kladením, reaktivním injekčním lisováním a stříkáním.
Program exkurzí je realizován po dohodě s firmami podle jejich organizačních možností, studenti navštíví 7 pracovišť a případně také prezentace firem na BVV.

Cíl

Získat reálné poznatky z výrobních technologií silikátových, polymerních a kompozitních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka - je třeba se zúčastnit všech exkurzí, absence je omluvena pouze ze zdravotních důvodů. K udělení zápočtu je třeba ve stanoveném termínu předložit písemné zprávy o všech absolvovaných exkurzích. Zprávy mají obsahovat informace o navštívených firmách, názvy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady použití produktů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor