Detail předmětu

Healthcare

FEKT-NZDPAk. rok: 2019/2020

Seznámení s vybraným okruhem nemocí, jejich diagnostikou, terapií a možnostmi užití zdravotnické techniky. Poznání odlišnosti biologického systému od logiky technických předmětů vyrobených člověkem. Otázky mezilidských vztahů, jejich změny nemocí, věkem a prostředím. Spojující faktory v práci zdravotnického personálu a technických pracovníků v nemocnici. Stáže na různých odděleních fakultní nemocnice.

Výsledky učení předmětu

Výuka směřuje k poznání zdravotnického prostředí, problematiky zdraví a nemoci. Jde o získání základní informace nezbytné pro klinického inženýra vstupujícího do zdravotního prostředí. Základy komunikace, kooperace, interdisciplinární péče. Seznámení s principy diagnostiky a terapie invazivní a neinvazivní.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. Skriptum MU v Brně, 1998. (CS)
Munzarová, M.: Úvod do etiky a bioetiky. Skriptum MU v Brně, 1995. (CS)
ASKIN, E. a E. MOORE. The Health Care Handbook, ACADEMIC PUBLISHING SERVICES, 2012

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratoře a exkurze. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává protokoly z laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Uvedení techniků do lékařského prostředí a jejich seznámení se specifickými problémy provozu zdravotnického zařízení. Pohled na technické problémy provozu z hlediska zdravotnického personálu. Seznámení s podmínkami týmové práce za podmínek spolupráce odborníků z různých profesí. Získání základních znalostí z praktického provozu nemocnice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor