Detail předmětu

Tomographic imaging systems

FEKT-NTZSAk. rok: 2019/2020

Fyzikální a technické aspekty konstrukce zobrazovacích systémů s nepřímou syntézou obrazu používaných v lékařství a ekologii: výpočetní rtg tomografy (CTRTG), zobrazovací sytémy magnetické rezonance (ZSMR), systémy jednofotonové (SPECT) a pozitronové (dvojfotonové PET) emisní tomografie, ultrazvukové zobrazovací systémy. Systémové řešení zobrazovacích systémů s ohledem na přenos informace z obklopujícího prostředí na člověka s cílem diagnostiky prostředí a objektu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o technologii jednotlivých typů zobrazovacích systémů, fyzikálních omezeních jejich konstrukce, způsobu hodnocení jejich vlastností a aplikačních možnostech využití v lékařství a ekologii.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti matematiky, fyziky a zpracování signálů na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Krestl,E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics,Siemens Aktiengesellschaft. 1990 (EN)
CHo,Z.H.,Jones,J.P.,Singh,M.: Foundations of Medical Imaging,John Wiley & Sons. 1993 (EN)
Drastich,A.: Medical Imaging Systems. Skriptum FEI VUT v Brně pro zahraniční studenty. 2000 (EN)
Drastich,A.:Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně. 2001 (CS)
Drastich,A.:Tomografické zobrazovací systémy. Skriptum VUT FEKT Brno, 2004 (CS)
Bushberg, J.T., Seibert, J. A., Leidhotl, E.M.jr., Boone J.M.: The Essential Physics (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky (v případě malého počtu studentů samostudiem), cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Výpočetní rtg tomografy (CTRTG), zobrazovací sytémy využívající jevu magnetické rezonance (MRI), systémy jednofotonové (SPECT) a pozitronové (PET)(dvojfotonové) emisní tomografie, ultrazvukové zobrazovací systémy.

Cíl

Cílem kursu je seznámit studenty s fyzikálními principy konstrukce zobrazovacích systémů s nepřímou syntézou obrazu (s použitím rekonstrukčních algoritmů) používaných v lékařství a ekologickém inženýrství, dosahovanými vlastnostmi a technicko-fyzikálními limity jejich konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor