Detail předmětu

Reliability and quality

FEKT-NSAJAk. rok: 2019/2020

Spolehlivost systémů s nezávislými a závislými prvky. Statistické metody ve spolehlivosti. Klasifikace forem zálohy. Statická záloha, systém TMR, NMR. Dynamická záloha, duplexní a biduplexní systém. Hybridní záloha. Metody řízení spolehlivosti. Předcházení poruchám. Zavádění systému jakosti v elektrotechnické výrobě.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti jakosti a spolehlivosti,
- vysvětlit základní úlohy spolehlivosti,
- vysvětlit problematiku výstavby systému jakosti v podniku,
- popsat základní nástroje jakosti,
- vysvětlit problematiku certifikace systému jakosti, certifikace výrobku,
- ovládá výpočty základních spolehlivostních ukazatelů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Hauschild-Mosch: Statistic fur Elektrotechniker, Berlin (DE)
Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996 (EN)
Ozeki,K., Asaka,T." Handbook of Quality Tools (The Japanese Approach. Productivity Press, Cambridge 1990 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou práci z oblasti jakosti a její prezentaci)
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku jakosti a spolehlivosti probíranou na přednáškách i cvičeních.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Systémy s nezávislými a závislými prvky.
2. Markovovy procesy.Markovovy spolehlivostní modely.
3. Statická záloha, systém TMR, NMR.
4. Dynamická záloha, duplexní a biduplexní systém.Hybridní záloha.
5. Poruchové modely, strom poruch.
6. Metody řízení spolehlivosti.
7. Předcházení poruchám.
8. Výstavba systémů jakosti v organizacích. Zavedení a zabezpečování systémů jakosti. dokumentace systému jakosti v organizaci.
9. Dokumentace systému jakosti v organizaci.
10. Ekonomické problémy jakosti. Struktura nákladů na jakost v životním cyklu výrobku.
11. Výstavba systémů jakosti v organizacích. Audity.
12. Vztah jakosti a spolehlivosti výrobků. Certifikace.
13. Hodnocení jakosti v ČR podle zákona o technických požadavcích na výrobky.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k zabezpečování jakosti a spolehlivosti výrobků a služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový
    obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor