Detail předmětu

Diploma Thesis

FEKT-NMSNAk. rok: 2019/2020

Samostatná diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborového ústavu.Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Výsledky učení předmětu

Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Literature assigned individually according to the chosen subject of the diploma work.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce je ohodnocena oponentem a vedoucím práce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova práce je součástí zadání diplomové práce

Cíl

Cílem je zpracování diplomové práce vybrané z nabídky oborových ústavů. Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning