Detail předmětu

Technical Project

FEKT-CB1MAk. rok: 2019/2020

Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru EST. Téma projektu se vybírá na počátku letního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatné technické práce vybrané z nabídky oborových ústavů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-MET , 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor