Detail předmětu

Term Project

FEKT-CBPSAk. rok: 2019/2020

Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru SEE. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje samostatně technický projekt vybraný z nabídky oborových ústavů, čímž pod vedením zkušeného pedagoga získá cenné poznatky o zpracování technických zadání.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura je součástí zadání projektu podle řešené problematiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení odevzdaného projektu po jeho obhajobě

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova práce je součástí zadání projektu

Cíl

Cílem předmětu je zpracování technického projektu vybraného z nabídky oborových ústavů UEEN a UVEE

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor