Detail předmětu

Základy energetiky pro slaboproudé obory

FEKT-BPC-ZESAk. rok: 2019/2020

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s jednotlivými typy zdrojů energie používanými pro přeměnu na energii elektrickou, pochopí základní koncepci a problémy provozu elektrizační soustavy se zaměřením na ČR, naučí se základní obvodová schémata klasické elektroinstalace včetně praktického vyzkoušení v laboratoři, pochopí základy sběrnicových (inteligentních) elektroinstalací včetně praktického vyzkoušení v laboratoři, seznámí se problematikou ceny elektrické energie a s možnostmi využití vlastního zdroje a vlastní akumulace včetně praktického výpočtu reálné instalace.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, předně schopnosti práce s goniometrickými funkcemi, operace s komplexními čísly, znalost z oblasti teorie řešení lineárních obvodů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zdroje energie, výroba elektrické energie v ČR, základní energetické názvosloví a pojmy
2. Přenos a distribuce elektrické energie, elektrizační soustava ČR, propojené elektrizační soustavy, SmartGrids
3. Elektrická instalace - klasická elektroinstalace, typické spotřebiče a jejich základní vlastnosti
4. Elektrická instalace - inteligentní elektroinstalace
5. Elektrická instalace - využití vlastního zdroje elektrické energie, využití akumulace, inteligentní budovy
6. Průmyslové rozvody

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti výroby elektrické energie, jejího přenosu, distribuci a ekonomiky. Dále je cílem seznámit studenty se základními zapojeními v běžné domovní a průmyslové elektrotechnické praxi se zaměřením na klasickou a inteligentní elektroinstalaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor