Detail předmětu

Síťové operační systémy

FEKT-BPC-SOSAk. rok: 2019/2020

Stavba operačních systémů; procesy, plánování a synchronizace; princip operační paměti, virtuální paměť; ukládaní dat, souborové systémy; síťová část systémů, síťové služby, bezpečnost.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat typy operačních systémů,
- definovat jádro a systémové volání,
- definovat proces a vlákno,
- vysvětlit plánování procesů,
- porovnat způsoby synchronizace procesů,
- definovat uvíznutí procesů,
- popsat správu paměti,
- vysvětlit virtuální paměť,
- popsat souborové systémy,
- vysvětlit síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
- popsat princip síťových služeb,
- analyzovat typy útoků na operační systémy,
- popsat firewall a proxy server,
- zabezpečit síťový operační systém.

Prerekvizity

Znalost síťové komunikace a programování.

Doporučená nebo povinná literatura

KOMOSNÝ, D. a kolektiv. Síťové operační systémy. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-4446. (CS)
Kameník, P. Příkazový řádek v Linuxu - praktická řešení. Computer press, 2011. ISBN: 978-80-251-2819-0. (CS)
Schroder, C. Linux - Kuchařka administrátora sítě. Computer press, 2009. ISBN: 978-80-251-2407-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, počítačová cvičení a individuální projekt. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

50 bodů z teorie, 40 bodů z počítačových cvičení, 10 bodů za projekt.
Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled operačních systémů
2. Architektura operačních systémů
3. Procesy a vlákna
4. Plánování procesů
5. Synchronizace procesů
6. Správa paměti
7. Virtuální paměť
8. Souborové systémy
9. Síťová komunikace v operačním systému
10. Síťové služby
11. Síťové nástroje
12. Bezpečnost operačních systémů

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů. Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje využíváni těchto principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-IBE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor