Detail předmětu

Počítačová podpora konstruování

FEKT-BPC-PPKAk. rok: 2019/2020

Úvod do problematiky CAD/CAM. Opakování postupu vytváření a skladby výkresové dokumentace Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el.strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v Autodesk Inventor, navrhování a konstruování komponent el.strojů a přístrojů. Animace a vizualizace.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student po absolování předmětu umí:
- vytvořit jednoduché (stator, rotor) i složité (tvarované vinutí) součásti elektrických strojů
- vytvořit sestavu kompletního stroje s ohledem na vazby jednotlivých prvků
- vytvořit plnohodnotnou výkresovou dokumentaci jednotlivých součástí a sestav
- nastavit prostředí pro vytváření výkresové dokumetnace podle platných neorenm
- vytvořit zjednodušený rozstřel součástí modelovaného stroje
- vytvořit plnhodnotnou animaci libovolného modelovaného zažízení pro reklamní či jiné účely
- využívat Obsahového centra v prostředí autodesk Inventoru
- využití Vault serveru pro týmovou práci při konstrukci elektrických strojů a přístrojů
- záklaní výpočty mechanickéhé namáhání pomocí MKP

Prerekvizity

Základní znalost modelování v moderních CAD systémech a základní znloast výkresové dokumetace.

Doporučená nebo povinná literatura

:3D Studio-Reference Manual,Autodesk, Inc
:AutoCAD -Reference Manual,Autodesk, Inc

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují cvičení na počítačích. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Project 1 - Autodesk Autocad 30 points
Project 2 - Autodesk Inventor - drawings 30 points
Project 3 - Autodeks Inventor - Visualization 30 points
Midterm exam 10 points

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tvorba součástí v Autodesk Inventoru
2. Parametrizace modelu, propojení s MS Excel
3. Vytváření statických sestav
4. Tvorba výkresů v Inventoru 1
5. Tvorba výkresů v Inventoru 2
6. Obsahová centra v Inventoru
7. Vizualizace
8. Inventor studio - tvorba animovaných prezentací
9. Teamové prostředky v moderních CAD systémech
10. Využití MKP v moderních CAD systémech
11. Výpočetní software 1 (FEMM, Ansys) - Import model, formáty souborů
12. Výpočetní software 2 (FEMM, Ansys) - Řešení jednoduchých fyzikálních problémů

Cíl

Cílem je za pomoci projektů zvládnutí modelování kompletní konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí moderních CAD systémů, vytváření nových funkcí a využití dalších programů pro výpočet fyzikálních polí (FEMM, Ansys).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning