Detail předmětu

Special Measurement Methods

FEKT-DTE1AAk. rok: 2019/2020

General question of technical diagnostics. Insulating system diagnostic. The accuracy of electric measurement. Circuits for the processing of the measuring signal. Low level measurement. Methodology of air ion measurement. Diagnostics of the nanosecond rf power impulse. Special magnetic measurement. Technics application of magnetic measurement. Non-destructive defectoscopy of metallurgical and mechanical engineering products.
Electric impedance tomography. The principles of nuclear magnetic resonance. The principles of imaging based on magnetic resonance. Diagnostic possibility of MR. The principles of the basic measuring imaging sequences. MR experiment preparation. The program for processing, simulation, and control of MR experiment. MR tomograph electronic system. Generation of the defined gradient magnetic fields. Magnetic field of the MR tomograph. Tomographic imagings. Methods of magnetic field mapping based on MR imaging. Measuring methods of magnetic susceptibility. Nanostructure characterizing by macroscopic measurement.

Výsledky učení předmětu

Experience and knowledge of measurement methods and ability to develop od this methods.

Prerekvizity

The subject knowledge on the Master´s degree level is required.

Doporučená nebo povinná literatura

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. Kmitočtové filtry. BEN- technická literatura. BEN- technická literatura. BEN- technická literatura Praha: BEN-technická literatura, Luboš Kubica, 2002. 536 s. ISBN: 80-7300-023- 7 (CS)
DOSTÁL, T., AXMAN, V. Elektrické filtry. Elektrické filtry. Brno: FEKT VUT, 2002. (CS)
DAVÍDEK,V., LAIPERT,M., VLČEK,M. Analogové a číslicové filtry. ČVUT,Praha 2000 (CS)
GHAUSI,M.S. LAKER,K.R. Modern filter design. Prentice Hall, New Jersey 1981 (EN)
DARYANANI,G. Principles of active network synthesis and design. John Willey and Sons, New York 1976 (EN)
Ripka,P.: Magnetic sensors and magnetometers, Artech House, Boston, London 2001 (EN)
Gopel,W., Hesse,J.,Zemel.J.N.: Sensors, vol.1-8, 1991, VCH, Weinheim (EN)
BLUMLICH, B. NMR imaging of materials. Oxford (England): Clarenton Press, 2000. ISBN 0-19-850683-X. (EN)
ERNST, R. R., BODENHAUSEN, G., WOKAUN, A. Principles of NMR in one and two dimensions. Oxford (England): Oxford Science Publishing, 1987. ISBN 0-198-55647-0 (EN)
VLAARDINGERBROEK, M. T., DEN BOER, J. A. 1999. Magnetic resonance imaging. Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 1999. ISBN 3-540-64877-1 (EN)
SLICHTER, C. P. Principles of magnetic resonance. Second revised and expanded edition, corrected second printing. Berlin (Germany): Springer-Verlag, 1980 (EN)
LIANG,Z., LAUTERBUR, P.C. Principles of magnetic resonance imaging – a signal processing perspective. New York (USA): IEEE Press, 2000. ISBN 0- 7803-4723-4 (EN)
Low Level Measurement Handbook, 6th Edition. Keithley, Keithley Instruments, USA 2004 (EN)
Data Acquisition and Control Handbook, 1th Edition. Keithley, Keithley Instruments, USA 2001 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky kombinované se semináři. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Total number of points 100.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Synopsis is choosed according to thesis aims.

Cíl

To obtain knowledge about special measurement methods.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by the lecturer responsible for the course.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PKA-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PPA-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PKA-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PPA-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PKA-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PPA-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor