Detail předmětu

English for the state doctoral exam

FEKT-DQJAAAk. rok: 2019/2020

In the frame of the course, Ph.D. students are prepared to passing an exam from English. Passing the exam is a pre-condition to attend the doctoral state exam.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušený uživatel jazyka, který ovládá všechny čtyři jazykové dovednosti a je schopen jazyk používat ve své odborné profesi.

Prerekvizity

Znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

Krhutová Milena, Parameters of Professional Discourse, Tribun EU, 2009
Učební materiály UJAZ pro doktorandy
Leki Ilona, Academic Writing, CUP, 2006
Vince Michael: Advanced Language Practice, Heinemann, 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují aktivní domácí přípravu na základě e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení tří částí písemné zkoušky. Každá část musí být absolována nejméně na polovinu stanovených bodů. Součástí zkoušky je poslech, test gramatických struktur a čtení s porozuměním.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) analýza odborného textu
2) poslech a metody porozumění
3) reprodukce textu
4) funkce jazyka, gramatické struktury
5) obtížná slova, srovnání s češtinou
6) Akademická angličtina
7)Psaní ve vědě a technice
8) Presentace - subskills
9) Presentace
10)Žánry angličtiny ve vědě a technice
11)Poslech univerzitních přednášek
12)Psaný diskurz
13) Opakování

Cíl

Dosáhnout úrovně odpovídající B2 Evropského referenčního rámce ve všech dovednostech tj. mluvení, čtení, psaní, poslech a používání jazyka v elektrotechnických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

jiná forma výuky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PKA-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PPA-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PKA-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PPA-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PKA-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PPA-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný