Detail předmětu

Moderní metody ve výzkumu elektrofyziologie

FEKT-DBT5Ak. rok: 2019/2020

Historie a přehled metod používaných v experimentální kardiologii. Izolované srdce perfundované podle Langendorffa a její využití pro izolaci kardiomyocytů. Metody registrace membránového napětí a proudů v různých modelech. Elektrokardiografie a měření tlaku na zvířecích modelech. Registrace monofázických akčních napětí různými metodami.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu by posluchači měli získat podrobný přehled v oblasti metodik experimentální kardiologie. Budou znát principy těchto metod a umět je aplikovat na konkrétní případy. Dále získají přehled o aktuálním stavu vědy v experimentální kardiologii.

Prerekvizity

Základy fyziologie a patofyziologie kardiovaskulárního systému. Základy analýzy biologických signálů.

Doporučená nebo povinná literatura

Natale,A. Handbook of cardiac Electrophysiology, Informa Healthcare, 2007
Sigg,D.C., Iaizzo, P.A., Xiao,Y.F., He,B.: Cardiac Electrophysiology Methods and Models, Springer, 2010

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je každoročně aktualizováno vyhláškou garanta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie experimentální kardiologie.
2. Metody experimentální kardiologie – přehled.
3. Izolované srdce perfundované podle Langendorffa.
4. Izolace kardiomyocytů.
5. Voltage clamp.
6. Patch clamp.
7. Elektrokardiografie na zvířecích modelech.
8. Registrace monofázických akčních napětí různými metodami.
9. Registrace tlaku na izolovaném srdci a na srdci in situ.
10. Biochemické metody využívané v experimentální kardiologii.
11. Genetické a genomické studie.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o metodikách využívaných experimentální kardiologií, včetně analýzy získaných signálů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTB-PP doktorský

    obor PP-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program BTB-PK doktorský

    obor PK-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor