Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-SINAk. rok: 2019/2020

Inteligentní systémy, mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy. Metody umělé inteligence v návrhu a realizaci systémů. Systémy diskrétních událostí. Architektury řídicích systémů. Internet věcí, komunikační infrastruktura. Inteligentní budovy, Smart Home. Smart City, dopravní telematika, inteligentní vozidlo. Průmysl 4.0.

Výsledky učení předmětu

Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.
Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu inteligentních systémů různých typů.

Prerekvizity

Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377,
Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0
Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální písemný test

 • Individuální projekt
 • Jazyk výuky

  čeština

  Cíl

  Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních systémů různých typů.
  Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

   obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program MITAI magisterský navazující

   specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

   obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
   obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program MITAI magisterský navazující

   specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  Typ (způsob) výuky

   

  Přednáška

  26 hod., nepovinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
  2. Mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy.
  3. Systémy diskrétních událostí v návrhu řídicích systémů.
  4. Softcomputing a expertní systémy v návrhu řídicích systémů. Fuzzy řízení.
  5. Agentní paradigma. Učící se a adaptivní řídicí systémy.
  6. Markovský rozhodovací proces a učící se se kontroler.
  7. Architektury a komponenty řídicích systémů.
  8. SCADA systémy a distribuované řídicí systémy. 
  9. Internet věcí (IoT), architektury IoT, komunikační protokoly, cloudové systémy.
  10. Inteligentní budovy - senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení. 
  11. Smart Home. Smart Grid. Smart City. 
  12. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy řízení dopravy, inteligentní a autonomní vozidlo.
  13. Smart manufacturing, CIM a Průmysl 4.0.

   Aktualizováno 2019.

  Cvičení odb. zák.

  4 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Aplikace softcomputingu v inteligentních systémech.
  2. Metody návrhu inteligentních systémů.

  Projekty

  22 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova


  • Individuální projekt - realizace inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.

  eLearning