Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

FIT-ISAAk. rok: 2019/2020

Architektura počítačových sítí, modely ISO OSI a TCP/IP. Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací v DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpečení sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.

Předmět má 5 kreditů, což podle definice ECTS představuje cca 125-150 hodin studia:

 • 26 hodin přednášek
 • 10 hodin laboratorních cvičení
 • 52 hodin práce na projektu
 • 37-64 hodin průběžného studia a přípravy na závěrečnou zkoušku

Výsledky učení předmětu

Student umí připojit počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Má přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Zná a umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet a zabezpečit připojení počítač. Je schopen naprogramovat aplikaci komunikující po síti.

Prerekvizity

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.

Doporučená nebo povinná literatura

Lecture notes in PDF.
Study texts for lectures available in IS. (EN)
P. Matoušek: Síťové aplikace a jejich architektura (http://www.vutium.vutbr.cz/katalog.php?text=978-80-214-3766-1&podle=isbn&search=1), VUTIUM, 2014.
W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff: UNIX Network Programming. The Sockets Network API (http://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/programming/unix/0131411551), Addison-Wesley, 2004. (EN)
F. Halsall: Computer Networking and the Internet, 5th Edition, Addison Wesley, 2005.
A. S. Tanenbaum: Computer Networks (http://proquestcombo.safaribooksonline.com/0-13-066102-3), 4th Edition, Prentice Hall, 2003. (EN)
J. F. Kurose, K.W.Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Adison-Wesley, 2003.
G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
IETF RFC standards.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
Podmínky zápočtu:
Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťové aplikace a také praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým nastavením a použitím některých síťových služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20
  bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formu ústní. Forma je uvedena u daného termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Zabezpečení přenosu v počítačových sítích.
 5. Systém DNS.
 6. Poštovní a adresářové služby.
 7. Multimediální přenosy, videokonference.
 8. IP telefonie.
 9. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 10. Synchronizace času NTP, logování služeb, syslog.
 11. Monitorování toků NetFlow.
 12. Zajištění kvality služeb.
 13. Klasifikace paketů a filtrování dat.

Laboratorní cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza síťového provozu pomocí programu Wireshark.
 2. Konfigurace lokální sítě - protokoly IPv4, DHCP, IPv6.
 3. Konfigurace a použití DNS.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.

Projekt

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning