Detail předmětu

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

FIT-I1CAk. rok: 2019/2020

Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení úrovně potřebné pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět I2C.

Výsledky učení předmětu

Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů a přepínačů.
Detekce chyb na síti: fyzická, linková a síťová vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů a přepínačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.

Prerekvizity

Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.

Doporučená nebo povinná literatura

Přednáškové texty v angličtině.
Elektronické texty a příklady dostupné na portálu https://www.netacad.com.
Introduction to Networks Companion Guide. Cisco Press, 2014. ISBN 978-1-58713-316-4.
Routing and Switching Essentials Companion Guide, Cisco Press, 2014. ISBN 978-1-58713-318-3.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 52 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA1 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 23 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat praktické zkušenost se základní konfigurací přepínačů, technologií Ethernet a virtuálními sítěmi VLAN. Dále se předmět zabývá směrováním, základní konfigurací směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 (Introduction to Networks) a CCNA 2 (Routing and Switching Essentails).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních - 11 cvičení po 2 bodech.
 • Příprava na laboratorní cvičení - průběžné testy - 10 testů po 3 bodech.
 • Náhrada cvičení není možná, náhrada cvičení v případě nemoci po individuální domluvě se svým cvičícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do sítí, základy sítí.
 2. Propojování sítí LAN a WAN, základy Ethernetu.
 3. Technologie Ethernetu, přepínání Ethernetu.
 4. TCP/IP a IP adresování, základy směrování, tvorba podsítí.
 5. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 6. Konfigurace směrovače a přepínače, přehled dalších zařízení, port security.
 7. Správa Cisco IOS, směrování a směrovací protokoly.
 8. Dynamické směrovací protokoly.
 9. Základy řešení chyb při směrování, přenos přes TCP/IP.
 10. Seznamy ACL pro řízení přístupu.
 11. Technologie VLAN.
 12. Dynamické přidělování IP adres.
 13. Překlad adres NAT.

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní konfigurace IOS 1.
 2. Základní konfigurace IOS 2.
 3. NAT overload, výchozí cesta, IPv6
 4. Statické směrování IPv4 and IPv6.
 5. RIP, RIPng.
 6. Switch Port Security.
 7. VLAN.
 8. Inter-VLAN routing.
 9. Přístupové seznamy ACL.
 10. DHCPv4 + DHCPv6.
 11. NAT.

eLearning