Detail předmětu

Strojírenské technologie

FP-BstPAk. rok: 2019/2020

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.
Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.
Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby

Prerekvizity

Materiály ve strojírenství

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a laboratorních cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je účast studenta na cvičeních a absolvování a zpracování zadaných úloh.
Závěrečná zkouška je písemná a skládá se z 10 otázek po 10 bodech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osvojení si technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-obrobek-nástroj.
Zvládnutí základních způsobů montáže strojírenských výrobků a příslušných
souvislostí.
Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby
1. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění
2. Fyzikální základy procesu řezání – tvorba třísky, tvorba povrchů
3. Nástrojové materiály – oceli, slinuté karbidy, keramika, diamant, atd.
4. Silová analýza, teplo, zbytková napjatost a další průvodní jevy řezného procesu
5. Základy soustružení – vnější a vnitřní plochy
6. Základy frézování – frézování rovinné, do rohu, drážkovací, kopírovací, speciální
7. Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování.
8. Základy tváření a zákony plastické deformace
9. Výroba hutních polotovarů – plechy, trubky, profily a dráty
10. Technologie stříhání plechů
11. Technologie ohýbání
12. Technologie tažení kruhových a hranatých dílců
13. Technologie zápustkového kování

Cíl

Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech
tvářených součástí.
Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předpokládá se aktivní účast studentů ve výuce. Kontrola dle průběžných milníků zpracování projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

eLearning