Detail předmětu

Cross Cultural Issues in the European Human Resource Management

FP-EciemPAk. rok: 2019/2020

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu. Důraz je kladen na získání znalostí z dané oblasti, jakož i rozvoj interkulturní kompetence, která je nezbytným předpokladem pro působení v mezinárodním prostředí nadnárodních korporací.
Topics lectures are as follows:
1. Introoduction to the course. Course Schedule. Conditions for Evaluation. International Human Resource Management and its Specifics.
2. Key terminology: IHRM versus domestic HRM, HRM activities, expatriate management.
3. Strategies in IHRM and international HR policy.
4. International Workforce Planning. Main components and process of WFP.
5. International Recruitment and Selection. Recruitment process. Recruitment methods.
6. International training and development. Career management.
7. Motivation and its specifics in an international environment.
8. International compensation. Equalization Benefits. Approaches to international compensation.
9. Outplacement.
10. National culture and its dimensions. Concept of cultural standards
11. Diversity Management. Trends and current issues on diversity that affect management and HRM. Leadership.
12. Specifics of selected European cultures in the context of IHRM
13. Summary and conclusions

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

a) Demonstrate knowledge and understanding of national cultures in global business environment
b) Develop critical understanding of a cultural diversity and influence of culture on business performance
c) To improve personal effectiveness and self-development skills in the context of adaptation to a specific culture
d) Apply the methodology of the culture management theory to specific cross-cultural situations in multicultural organizations
e) Develop cognitive skills (analyses, syntheses, concluding, logical thinking) that managers need to operate in international environment

Prerekvizity

Good language skills.

Doporučená nebo povinná literatura

KESSLER, E.H., WONG-MINGJI, D.J. Cultural Mythology and Global Leadership. Edward Elgar Pub, 2009. ISBN 978-1847204035. (EN)
ALBRECHT, M.H. International HRM: Managing diversity in the workplace. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ISBN 0631219218. (EN)
MORAN, R.T., HARRIS, P.R., MORAN, S.V. Managing Cultural Differences. Global Leadership Strategies for the 21st Century (Managing Cultural Differences). Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 978-0750682473. (EN)
DICKMANN, M., SPARROW, P., BREWSTER, CH. International Human Resource Management: A European Perspective. 2nd ed. Routledge, 2008. ISBN 978-0415423939. (EN)
OSWALD, C. Expatriate Selection and Training: A Brief Introduction. VDM Verlag, 2009. ISBN 978-3639138887. (EN)
HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G.J. Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill, 2004. ISBN 978-0071439596. (EN)
GREENHAUS, J.H., CALLANAN, G. A.,GODSHALK, V.M. Career Management. Sage Publications, 2009. ISBN 978-1412978262 . (EN)
SPARROW, P. Handbook of International Human Resource Management: Integrating People, Process, and Context. Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1405167406. (EN)
SCULLION, H., LINEHAN, M. International Human Resource Management: A Critical Text (Management, Work and Organisations). Palgrave Macmillan, 2005. ISBN 978-0333741399. (EN)
THOMAS, D.C. Cross-Cultural Management: Essential Concepts Sage Publications, 2008. ISBN 978-1412939560. (EN)
SAMOVAR, L. A. Communication Between Cultures. Wadsworth Publishing, 2009. 978-0495567448. (EN)
CLEMENTS, P., JONES, J., CLEMENTS, P.J. The Diversity Training Handbook: A Practical Guide to Understanding and Changing Attitudes. Kogan Page, 2006. ISBN 978-0749444761. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Students are obliged to present and defend an assignment on the topic "Specifics of Selected National Culture Related to the Human Resource Management".
Content, presentation skills, answering questions and written paper are evaluated as follow:
* assignment 40%
* presentation 20%
* final written exam 30%
* active participation 10%

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky řízení lidských zdrojů v mezinárodním kontextu. Důraz je kladen na získání znalostí z dané oblasti, jakož i rozvoj interkulturní kompetence, která je nezbytným předpokladem pro působení v mezinárodním prostředí nadnárodních korporací.
Topics lectures are as follows:
1. Introoduction to the course. Course Schedule. Conditions for Evaluation. International Human Resource Management and its Specifics.
2. Key terminology: IHRM versus domestic HRM, HRM activities, expatriate management.
3. Strategies in IHRM and international HR policy.
4. International Workforce Planning. Main components and process of WFP.
5. International Recruitment and Selection. Recruitment process. Recruitment methods.
6. International training and development. Career management.
7. Motivation and its specifics in an international environment.
8. International compensation. Equalization Benefits. Approaches to international compensation.
9. Outplacement.
10. National culture and its dimensions. Concept of cultural standards
11. Diversity Management. Trends and current issues on diversity that affect management and HRM. Leadership.
12. Specifics of selected European cultures in the context of IHRM
13. Summary and conclusions

Cíl

a) To enable understanding of national culture theory and develop awareness of cultural diversity in international business
b) To improve the participants' personal effectiveness and self-development skills for the purpose of cross-cultural management
c) To enable participants to understand the influence of cultural issues on management and company performance in international context.
d) To develop the skills of using the theory of cross-cultural management in international context

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Regular attendance and active participation in lectures are recommended.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor