Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Herní média - zimní

FaVU-M2MU-ZAk. rok: 2019/2020

Studenti přecházejí od experimentů a prototypování k „tvrdé“ fázi realizace magisterského projektu. Průběžně prezentují rozpracovanost a pokroky v projektu na ateliérové úrovni. V této fázi cíleně dokumentují klíčové části procesu vývoje magisterského práce, na více úrovních. Získaný materiál zpracovávají do formy dokumentárního videa, z procesu tvorby („making of“). Následně tento záznam editují do srozumitelného celku, který je přemostěn i do návazného letního semestru. Dokumentace vývoje projektu vzniká za účelem paralelní prezentace a archivace vývojové linky projektu. Studenti pokračují v získávání zpětné vazby k projektu i mimo institucionální prostředí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na vysoké řemeslné i koncepční úrovni dokumentovat a prezentovat svůj autorský projekt. Intenzivně se věnují prototypům. Osvojují si současné nástroje archivace a získávají zpětnou vazbu k magisterskému projektu.

Prerekvizity

Pokročilá rozpracovanost magisterského projektu. Realizace workshopu z vybraného rámce či tématu magisterské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

The Language of New Media", Lev Manovich
"Iconoclash" Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art, Latour Bruno, Weibel Peter
"FUTURE CINEMA" The Cinematic Imaginary after Film, Shaw Jeffrey, Weibel Peter
www.newmediaart.eu
http://monoskop.org/Monoskop
www.medienkunstnetz.de
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné doložit pokročilou fázi rozpracovanosti magisterského projektu a prezentovat jej v rámci celého ateliéru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Pravidelné prezentace projektu ateliérovému celku
Dokumentace magisterského projektu
Zpětná vazba

Cíl

Studenti podnikají pevné kroky v realizaci magisterského projektu a tento proces průběžně dokumentují a archivují.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor