Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Fotografie - zimní

FaVU-B4FO-ZAk. rok: 2019/2020

Semestrální práce - “Fotografická kniha”
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí v oblasti fotografie v kontextu současného umění. Rozvinuté kritické myšlení. Konfrontují se s příbuznými uměleckými projevy.

Prerekvizity

Zájem o duchovní přístup k fotografování. Koncepční uvažování. Tvůrčí vyzrálost a zřetelnější zkušenost s médiem fotografie v kontextu současného umění. Vysoká technická úroveň pro realizaci kreativních nápadů.

Doporučená nebo povinná literatura

Bourdieu, Pierre, Photography: A Middle-brow Art, trans. Shaun Whiteside Cambridge: Polity Press, paperback ed., 1996 (EN)
Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, tranzit.cz, 2004 (CS)
Fontcuberta, Joan: Pandora's Camera. Mack, London, 2014 (EN)
Fontcuberta, Joan ed.: Photography. Crisis of history, Actar, Barcelona, 2002 (EN)
Fried, Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven and London, 2008 (EN)
Groys, Boris: Art Power. Cambridge: MIT Press, 2008 (EN)
Groys, Boris: On the New. London and New York: Verso, 2014 (EN)
Paul Wood & Charles Harrison ed.: Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, United Kingdom, 2003 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace, brainstorming a techniky spolupráce. Čtení a alalyzování textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestrální práce - fotografická kniha
Musí vytvořit svojí publikaci, která bude vystihovat jejich vyzrálý přístup k fotografii.
Nejvetší důraz je kladen na schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně. Povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Ateliér navštěvují hosté – autority z uměleckého prostředí.

Cíl

Schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor