Detail předmětu

Dějiny architektury V

FA-DR5Ak. rok: 2019/2020

Nástup secesní architektury v přelomu 19. a 20. století znamenal skutečnou revoluci ve smyslu rozloučení se s historickými architektonickými řády.Pochopení umělecko historických zákonitostí vývoje architektury v průběhu 20. století je zcela nezbytné pro seznámení se s novými vývojovými trendy na počátku století. Následné sledování architektonického vývoje tvůrčích osobností, architektonických směrů a teorií v průběhu století je doplněno poukazem na vývoj moderní architektury mezi světovými válkami v Evropě, na architekturu tradicionalismu a poválečný vývoj v příkladech světové architektury.

Výsledky učení předmětu

Dějiny architektury 5 uzavírají cyklus přehledu od starověku po 20. století. Předpokládá se znalost dějinného přehledu se schopností aplikace pro současnou architektonickou tvorbu.

Prerekvizity

Znalost architektonického názvosloví, schopnost samostatné práce, orientace v daném tématu a schopnost tvorby závěrů na základě vlastního úsudku.

Doporučená nebo povinná literatura

R. Huyghe: Larousse: Umění nové doby
Doporučené aktuální přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný pohovor, kresebná příprava, zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Architektura secese, úvod, tvarosloví
A. Gaudí, O. Wagner a příklady evropské a české secese
Architektonické teorie a programy na počátku 20. století
Nové směry moderní architektury, evropské příklady
Individualistická moderna
Evropský funkcionalismus
Architektura funkcionalismu čs.
Tradicionální architektura v Evropě a USA
Tradicionální architektura v českých zemích
Vývojové tendence v architektuře po 2. světové válce
Světová architektura po 2. světové válce - 1
Světová architektura po 2. světové válce - 2
Vývoj české architektury po 2. světové válce

Cíl

Na základě doposud získaných vědomostí umět se dobře orientovat v dějinném přehledu a na základě získaných poznatků umět hledat inspirační zdroje pro současnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška s volným přístupem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor