Detail předmětu

Prostor a světlo v architektuře

FA-PSAAk. rok: 2019/2020

Tento předmět se zaměřuje na použití světla při vytváření prostoru v architektuře. Výuka je postavena na modelu praktického tvarování prostorových forem z plošného materiálu (kartonu, polypropylenu apod.). Studenti se v průběhu výuky postupně seznámí s vytvářením prostorově spojitých forem, metodami jejich utváření a se způsobem jejich geometrického zaznamenání v rovině. Dále se studenti seznámí s principy tvorby parametrických modelů a modifikace prostorové formy za použití SW Rhinoceros a modulu Grasshopper. V závěru studenti vytvoří model - prototyp podle vlastního návrhu s modifikovatelnou prostorovou geometrií.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Výstupní znalost spočívá v osvojení si základních postupů parametrického modelování stereotomní struktury a ověření si vlastností a chování struktury na fyzickém modelu z papíru.

Prerekvizity

Předpokládá se předchozí absolvování předmětů KOV, nebo ZAN (pod vedením doc. Palackého), znalost Origami a citlivý vztah k detailu, znalost 3D software Rhinoceros, případně jiného prostorového modeláře, analytické myšlení, znalost anglického jazyka pro zapojení se do diskuse na některém z diskuzních fór.

Doporučená nebo povinná literatura

Aranda, B.: Tooling (Pamphlet Architecture) - Princeton Architectural Press, 2006. (EN)
Lynn, G.: Folding in Architecture (Architectural Design Profile) - John Wiley & Sons, 2004 (EN)
Vyzoviti, S.: Folding architecture: Spatial, Structural and Organizational Diagrams - BIS Publishers, 2004 (EN)
Vyzoviti, S.: Supersurfaces: Folding as a Form Generation Method in Architecture - BIS Publishers, 2006 (EN)
Lowther, C.: Bright: Architecural Illumination and Light Installations – Frame Publishers, 2008 (EN)
Moussavi, F.: The Function of Form - Actar and the Harward University Graduate School of Design, 2009 (EN)
Payne, A.: The Grasshopper Primer, Second edition – LIFT architects, 2009 (EN)
Pottmann, H.: Architectural Geometry – Bentley Institute Press, 2007 (EN)
Tedeschi A.: Parametric Architecture with Grasshopper – Primer, Le Penseur, 2011 (EN)
Brogan J.: Light in Architecture, AD - Architectural Design Profile, John Wiley Sons, 1997 (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Presence at lectures and seminars results from the duty to consult with the teacher about the seminar assignments.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu spočívají v aktivním absolvování výuky a vypracování zadaných úkolů. K získání zápočtu je nezbytné odevzdat vypracovaný projekt v zadaném termínu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do rovinných konstrukčních materiálů / Teoretický úvod do skládání z papíru / Platónova tělesa
2. Komponenty Grasshopperu / Funkce formy, plochy, struktury a klenby, příklady řešení
3. Metodologie modelování z papíru
4. Vývoj vlastního konstrukčního prvku
5. Základy Grasshopperu
6. Úvod do parametrického modelování
7. Simulování růstu a rozvinutí skladebného prvku v papírovém modelu
8. Odvození prostorové geometrie z papírového modelu
9. Převod návrhu do parametrického modelu
10. Modifikace prostorové formy
11. Převod 3D geometrie do roviny
12. Tvorba finálního modelu z kartonu
13. Simulace světelných podmínek a dokumnetování konečného modelu (pořízení fotodokumentace, zakreslení ve 2D, 3D a popis algoritmu)
14. Prezentace výsledků

Cíl

Cílem semináře je analyza kategorii architektonické kompozice v souvislosti s prostorem a architektonickým tvarem ve prospěch prohloubení poznání koncepce architektonického díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na výuce vyplývá z povinnosti konzultovat rozpracovanost zadaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor