Detail předmětu

Aktuální architektura vnitřního prostoru

FA-AAPAk. rok: 2019/2020

Předmět aktuální architektura vnitřního prostoru zahrnuje aktuální přístupy k tvorbě vnitřního prostoru v konkrétních architektonických realizacích. Uplatňuje teoretické znalosti z předchozího studia i ateliérových výstupů a posiluje schopnosti samostatné autorské tvorby aktuálního architektonického názoru. Finální realizací prostorových fragmentů teoretických závěrů poskytuje okamžitou možnost sebereflexe a vytváří tak nutný předpoklad úspěšné samostatné architektonické praxe.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Předmět nabízí aktuální informace z oboru architektonické tvorba, které dominuje umělecky a funkčně /dispozičně/ exponovaný vnitřní prostor, jehož charakter má /ale nemusí mít/ vliv na výraz architektonického-stavebního díla, vyjadřujícího napětí" nebo rezonanci" mezi obsahem a formou. Převážně půjde o objekty tzv. účelové, z celého spektra arch. tvorby /divadla, knihovny, galerie, obřadní síně, sport, zařízení, zdrav, zařízení atd., rekonstrukce a účelové přestavby objektů apod./, tedy o stavby jejichž vnitřní architektura je výrazně svébytná. Součástí předmětu jsou exkurze do objektů doplněné o teoretické informace.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

Designtrend, ERA, Architectural Rewiew, Detail, Domus, El Crocuis, atd. (EN)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování písemného a grafického dokumentu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní seminář – vysvětlení pojmů se kterými se bude pracovat, scénář a organizační struktura předmětu, požadavky na absolvování atd.
2. Teoretická část – Aktuální architektura, módní architektura, nadčasová architektura.
3. Teoretická část – Tvůrčí individualita v prostorové tvorbě
4. Teoretická část – Principy tvorby aktuálního vnitřního prostoru
5. Teoretická část – Přirozená tvorba prostoru
6. Teoretická část – Materiál, konstrukce, prostor
7. Praktická část – Materiál
8. Praktická část – Konstrukce
9. Praktická část – Prostor
10. Praktická část – Realizace
11. Praktická část – Realizace
12. Praktická část – Realizace
13. Závěrečný seminář

Cíl

Předmět se zabývá aktuální architekturou vnitřního prostoru v celé šíři architektonické tvorby od návrhu až po realizaci. Zdůrazňuje specifika architektonické tvorby a význam autorského přínosu při utváření soudobého architektonického výrazu i aktivní účast/odpovědnost architekta při utváření aktuálního životního prostoru i jeho budoucí směřování.

Osnova předmětu je tvořena dvěma vzájemně provázanými částmi – teoretickou a praktickou. Teoretická část ve stručnosti mapuje soudobé přístupy k tvorbě aktuálního vnitřního prostoru. Otevírá otázku nadčasovosti architektonické tvorby, architektonických trendů či tzv. "módní architektury". Prověřuje platnost prostorových archetypů v aktuálních realizacích a propojuje konstrukčně materiálové řešení s přirozenou inklinací k příslušnému prostorovému vyjádření. Výstupem teoretické části je autorský návrh aktuálního prostorového výstupu.

Praktická část pak realizuje navržený fragment aktuálního prostoru v příslušném materiálovém i konstrukčním řešení. Výsledné dílo je zpětně konfrontováno s teoretickými závěry.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultacemi a samostudiem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor