Detail předmětu

Pozemní stavitelství I

FA-PS1Ak. rok: 2019/2020

Poznání stavebního objektu jako součásti obecného prostoru s hierarchií systémů a systémy struktur. Integrální celek funkcí, konstrukcí, technického vybavení a základového podloží. Převod obecných zkušeností na soustavu částí objektů a hlavních konstrukcí. Analýza realizovaných konstrukcí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o technickém kreslení a písmu, zobrazování stavebních objektů (půdorys, řez, pohled) a návrhu jednoduchých konstrukcí. Orientace v odborných technických podkladech (knihy, časopisy, prospekty).

Prerekvizity

Kreslení jak od ruky, tak i pomocí různých kreslících pomůcek. Jednoduché matematické operace. Způsoby zoobrazení kolmým promítáním a sestrojení řezu předmětu rovinou.

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert : Navrhování staveb (CS)
Witzany a kol.: KPS 20 - Základy, spodní stavba, hydroizolace spodní stavby, dilatace, schodiště (CS)
Hykš a kol.: Schodištia (SK)
Sedláčková, Kratochvílová : Pozemní stavitelství (CS)
Matoušková : Pozemní stavitelství (CS)
ČSN - řady 01.... a 73.... (CS)
Stavební katalog ABF (CS)
Odborné časopisy : Stavitel, Stavba, Materiály pro stavbu, Architectural Review, Architecture et Technique, Detail (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

1)Podmínky udělení zápočtu : po vypracování a odevzdání výkresové dokumentace zadané během semestru; účast na obou písemných testech; aktivní účast min. v 11 cvičeních ze 13 , zápočtový test min 10 bodů z 20 možných
2)Zkouška : písemná forma; řádný termín a dva opravné - min./max. zisk bodů = 50/100 bodů
3)Výsledná klasifikace ECTS : bodové hodnocení zkoušky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do stavitelství. Základní pojmy.Struktura budovy. Hierarchie konstrukcí a systémů. Příprava staveb
2) Normalizace a modulová koordinace.
3) Konstrukční systémy I – Třídění, typologie a stabilita objektů. Stěnové systémy,
4) Konstrukční systémy II – Skeletové železobetonové
5) Překlady a pozední věnce
6) Stropní konstrukce I – Přehled a technické požadavky
7) Stropní konstrukce II – Monolitické
8) Stropní konstrukce III – Montované a prefamonolitické
9) Vertikální komunikace budov I – Úvod, přehled, konstrukční a technické požadavky
10) Vertikální komunikace budov II – Schodiště
11) Vertikální komunikace budov III – Rampy
12) Vertikální komunikace budov IV – Komíny
13) Převislé a ustupující konstrukce

Cíl

Poznání stavebního objektu, jeho funkcí, konstrukcí, technického vybavení a způsobů založení. Znalost vztahu mezi nosnou konstrukcí a dispozičním řešením. Poznání zásad řešení různých druhů konstrukčních systémů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, způsobů řešení vertikálních komunikací, převislých a ustupujících konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře :
- vypracování výkresů : způsoby zakreslování v souladu s ČSN; technické písmo; přesnost rýsování;
- dispoziční řešení zadaného RD (před připravené půdorysné schéma ), charakteristický půdorys vstupního podlaží včetně schodiště; řez objektem; pohledy na objekt ; detaily
- dva kontrolní testy

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning