Detail předmětu

Tvorba krajiny

FA-TVKAk. rok: 2019/2020

Účelová analýza krajinných systémů a možností jejich regulace v prostoru a čase, ochrana a tvorba trvale udržitelného rozvoje území.

udržitelné krajiny jako přírodní a kulturní hodnoty

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti o tvorbě rurální krajiny

Prerekvizity

Základy ekologie, urbanismu a územního plánování, navrhování technické infrastruktury (doprava, inž. sítě)

Doporučená nebo povinná literatura

MÍCHAL, I., LÖW J. (2003): Krajinný ráz, Lesnická práce, Praha (CS)
VAŘEKA J., FROLEC V. (2007): Lidová architektura. - Nakladatelství Grada Publishing a.s., Praha. (CS)
ŠKABRADA J. (1999): Lidové stavby, architektura českého venkova. - Nakladatelství Argo, Praha. (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení seminárních prací, klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Krajina jako tři vrstvy vztahů
2. Primární krajinný systém
3. Sekundární krajinný systém
4. Terciární krajinný systém
5. Čas v krajinných systémech
6. Vývoj krajiny po 7. století
7. Vývoj krajiny po 30-ti leté válce
8. Vývoj krajiny po 19. stol.
9. Vývoj krajiny po recent
10. Krajinný ráz
11. Současné metody dotváření krajiny
12. Legislativa tvorby a ochrany krajin
13. Příklady řešení a závěrečný souhrn

Cíl

Základní informace o tvorbě rurální krajiny včetně nástrojů realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování seminárních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor